Visie

Crossroads: Samenkomen en keuzes maken

We kennen het allemaal: het gevoel van op een punt te zijn waar alle wegen samen komen. Een plaats of moment waar vele wegen kunnen worden ingeslagen en alternatieve mogelijkheden zich aanbieden. Eén van de belangrijke lessen die het kunstonderwijs ons leert is dat er niet één, maar vele perspectieven zijn om de wereld te interpreteren. Het toelaten van verrassingen is misschien een paradox in tijden van meten is weten en de drang naar totale controle en vooraf vastgestelde doelen. De nadruk op voorspelbaarheid en controle wordt in onze academies vervangen door ontdekking en verkenning. We cultiveren zelfgeleide leerprocessen, individuele ontplooiing en intrinsieke voldoening door het aanwakkeren van verbeelding en creativiteit.

Crossroads: Wegen verbinden. 

Wegen verbinden vaak over grenzen, talen, culturen en religie heen. Reizen, handel, migratie, netwerking, streaming, … Ook kunst werkt verbindend. Muziek, woord, dans en beeldende kunst brengt mensen samen. Kunst laat ons een dialoog aangaan met onszelf en de ander. Kunst biedt de mogelijkheid om betekenisvolle relaties aan te gaan. Verbindend werken zit de Academies van het deeltijds kunstonderwijs in de genen. Op heel wat plaatsen wordt over de gemeentegrenzen heen gewerkt. Meer en meer slaan Academies beeldende kunsten en muziek, woord en dans de handen in elkaar. De verschillende domeinen kruisen elkaars pad in tal van cross over projecten. Samenwerking zit in het DNA van het deeltijds kunstonderwijs. De Academie is dé plek bij uitstek waar door de kunst de verbinding met elkaar kan groeien en bloeien. Dat culturele leren denken en handelen over grenzen heen vindt plaats in onze Academies.

Crossroads: Mensen in beweging zetten. 

Een academie is dé plaats bij uitstek waar kinderen, jongeren en volwassen met uiterst diverse achtergronden elkaar ontmoeten. In de academie tillen deze mensen elkaar, het publiek en de maatschappij naar een hoger artistiek en menselijk niveau. Ze ontmoeten niet enkel elkaar, er ontstaan ook nieuwe ideeën, inzichten en gedragingen. Kunstonderwijs viert ‘a point where a choice must be made’ en plaatst hierbij de kwaliteit van de reis boven de snelheid. Artistieke processen vertrekken vanuit een waarneming die eerder vragen oproept dan pasklare twitter antwoorden biedt.

De academies doen ertoe. 

Op de Dag van de Academies 2021 zetten we in op meer Crossroads; wegen die kruisen, wegen die verbinden, wegen die mensen aanmoedigen om hun talent te volgen. We maken die concreet tijdens heel wat activiteiten in alle academies van Vlaanderen en Brussel.

Zet jezelf in beweging en voel je verbonden met de academie in jouw buurt op zaterdag 6 februari 2021.

‘Volg je talent, de rest komt vanzelf‘.